Vizela estas urbo de Portugalio.
vizela-esperantujo | Sexta-feira, 27 Novembro , 2009, 15:30

Jakob sep jarojn al paŝtista vago

ĉe l’ patro de Raĥel, Laban, sin bridis;

sed ne pro li, pro ŝi li sin decidis,

ĉar ŝin li celis dum la tuta ago.

 

 

La tagojn li pro unu sola tago

pasigis, ĝoja nur, ke li ŝin vidis,

sed antaŭzorge l’ patro lin perfidis,

kaj estis Lea, ne Raĥel, la pago.

 

Vidinte triste, ke ĉi trompaj faroj

al li la paŝtistinon ne permesos,

kvazaŭ li ŝin ne indus post l’aktivo,

 

li sin ekbridas dum sep pliaj jaroj,

kun dir’: - Mi plu min bridos, se ne ĉesos

por tiel longa am’ la kurta vivo.

 

 

Luís de Camões

 

El la portugala tradukis:

Leopoldo H. Knoedt

tags:

vizela-esperantujo | Terça-feira, 17 Novembro , 2009, 12:08

Ĝentila animo mia, de la tero

malĝoje foririnta tiel frue,

ripozu en ĉielo tempoflue

kaj tie ĉi mi vivu en sufero.

 

 

Se nur en via sido el etero

pri vivo eblas rememorigi ĝue,

la amon ne forgesu, kiun skue

mi montris al vi en okulsincero

 

Kaj se vi povus juĝi min merita

je iom da konsol' pro la dolor'

vin perdi en la disto infinita,

 

al Dio petu, vin preninta al glor´,

min porti tiel frue el tero spita,

kiel li portis vin de mia kor'...

 

 

 

Luís de Camões

El la portugala lingvo tradukis: Leopoldo H. Knoedt

 

 

tags:

posts recentes
arquivos
Bv. skribi al mi: belmiro.martins@ymail.com